Tiltrædelsesomkostninger

Tiltrædelsesomkostninger er den løbende, planlagte indregning af en udgift relateret til en langsigtet forpligtelse. Det omkostningsførte beløb repræsenterer ændringen i forpligtelsens tilbageværende tilbagediskonterede pengestrømme. Konceptet anvendes oftest på aktivpensionsforpligtelser, som normalt strækker sig over mange år fremover, og måles således ved hjælp af en diskonteret pengestrømsanalyse.