Lead tidsplan

En leadplan er et arbejdspapir, der viser de detaljerede hovedkontokonti, der indeholder en linjepost i årsregnskabet. Totalet på en leadplan skal matche summen for den tilsvarende linjepost i en kundes årsregnskab.

Denne tidsplan er typisk konstrueret i et regnearkformat og indeholder krydsreferencer til en række underliggende arbejdspapirer, der giver yderligere detaljer vedrørende hvert af de konti, der er angivet i tidsplanen. En leadplan er ret nyttig til at give struktur til revisionsdokumentation, hvilket gør det lettere at læse.

Et sæt arbejdspapirer til en revision vil sandsynligvis have førende tidsplaner for mange balanceposter, såsom kontanter, investeringer, tilgodehavender, forudbetalte omkostninger, anlægsaktiver, gæld, gæld og egenkapital.