Vertikal analyse

Vertikal analyse oversigt

Lodret analyse er den forholdsmæssige analyse af et regnskab, hvor hver linjepost i et regnskab er angivet som en procentdel af en anden post. Dette betyder, at hver linjepost i resultatopgørelsen opgøres som en procentdel af bruttosalget, mens hver linjepost på en balance opgøres som en procentdel af de samlede aktiver.

Den mest almindelige anvendelse af vertikal analyse er inden for et regnskab for en enkelt rapporteringsperiode, så man kan se de relative andele af kontosaldoer. Vertikal analyse er også nyttig til trendanalyse for at se relative ændringer i konti over tid, f.eks. På sammenlignende basis over en femårsperiode. For eksempel, hvis omkostningerne ved solgte varer har en historie på 40% af salget i hvert af de sidste fire år, vil en ny procentdel på 48% være en årsag til alarm.

Lodret analyse af resultatopgørelsen

Den mest almindelige anvendelse af lodret analyse i en resultatopgørelse er at vise de forskellige udgiftslinjeposter i procent af salget, selvom det også kan bruges til at vise procentdelen af ​​forskellige indtægtslinjeposter, der udgør det samlede salg. Et eksempel på vertikal analyse for en resultatopgørelse vises i kolonnen yderst til højre i følgende sammenfattede resultatopgørelse: