Ren mening

En ren udtalelse er en ukvalificeret revisors beretning om en virksomheds årsregnskab. En sådan rapport angiver revisors overbevisning om, at virksomhedens årsregnskab på en retfærdig måde præsenterer dets økonomiske resultater, finansielle stilling og pengestrømme. Når en revisor ikke mener, at dette er tilfældet, afgives en kvalificeret udtalelse, negativ udtalelse eller ansvarsfraskrivelse. Investeringssamfundet og långivere er normalt kun villige til at investere midler i en virksomhed, der har fået en ren mening.