Genindvindingsbeløb

Genindvindingsværdi er det største af aktivets dagsværdi minus salgsomkostninger eller dets brugsværdi. Brugsværdi henviser til nutidsværdien af ​​fremtidige pengestrømme, der forventes afledt af et aktiv. Således fokuserer konceptet i det væsentlige på den største værdi, der kan opnås fra et aktiv, enten ved at sælge eller bruge det. Konceptet for genindvindingsværdi anvendes i den internationale ramme for finansielle rapporteringsstandarder.