Risiko for forkert accept

Risikoen for forkert accept er en situation, hvor resultaterne af en revisionsprøve understøtter en konklusion om, at en kontosaldo er korrekt, når dette ikke rigtig er tilfældet. I stedet er kontosaldoen væsentligt forkert. Resultatet kan være, at den revisor, der gennemfører testen, afgiver en forkert udtalelse om en klients regnskaber. Risikoen for forkert accept kan reduceres ved at øge størrelsen på de prøver, der anvendes i forskellige revisionstest.