Under linjen

Under linjen henviser linjeposter i resultatopgørelsen, som ikke direkte påvirker et virksomheds rapporterede overskud. Et firma kan klassificere visse udgifter som kapitaludgifter og derved skubbe dem under linjen ved at flytte dem fra resultatopgørelsen til balancen. Eller der opkræves en udgift på en reservekonto i stedet for at blive opkrævet direkte til udgiften. For eksempel kan en dårlig gæld blive opkrævet modregningen for tvivlsomme konti, så en specifik dårlig gæld ikke vises i resultatopgørelsen.

Offentligt ejede virksomheder kan forsøge at karakterisere nogle af udgifterne i deres resultatopgørelser som værende under linjen og forsøge at overbevise investorer om, at virksomhedens underliggende drift klarer sig bedre end organisationens samlede rapporterede overskud (eller tab). Dette resulterer i ikke-GAAP-indtjening, som SEC har specifikke rapporteringskrav for.

En anden fortolkning af konceptet er, at "over linjen" henviser til bruttomarginen optjent af en virksomhed. Under denne fortolkning anses indtægter og omkostninger for solgte varer for at være over linjen, mens alle andre omkostninger (inklusive driftsomkostninger, renter og skatter) betragtes som under linjen.