Resten modtager

En resterende modtager er en person, der har ret til at modtage hovedstol, når indkomstinteressen i en trust slutter. Dette betyder typisk, at indkomsten fra en tillid går til en eller flere indkomstmodtagere, enten i en fast periode eller indtil en fremtidig begivenhed (såsom deres død). På det tidspunkt overføres det resterende beløb i trusten til de resterende modtagere.

Der kan være konflikter mellem indtægter og resterende modtagere, fordi indkomstmodtagerne ønsker, at kuratoren investerer i investeringsmidler, der genererer et større kortsigtet afkast (som de modtager), mens de resterende modtagere vil have, at kuratoren investerer i langsigtet investeringer, som er mere tilbøjelige til at komme dem til gode. Der kan også være konflikter over, hvordan kvitteringer og udbetalinger fordeles mellem indkomst og hoveddel af en tillid. Afhængigt af hvordan disse forhold afvikles, kan de beløb, der modtages af de resterende modtagere, variere meget.