Mål fortjeneste

Målfortjeneste er det forventede overskud, som en virksomheds ledere forventer at opnå ved udgangen af ​​en bestemt regnskabsperiode. Målfortjenesten stammer typisk fra budgetteringsprocessen og sammenlignes med det faktiske resultat i resultatopgørelsen. Dette resulterer i en rapporteret afvigelse mellem de faktiske og målfortjeneste, som regnskabspersonalet kan give en detaljeret forklaring på. Imidlertid er budgetter notorisk unøjagtige og bliver mere unøjagtige jo længere ind i et budgetår, du går. Således kommer en sekundær afledning af målfortjenesten, der har tendens til at være mere præcis, fra en rullende prognose, hvor måloplysningerne opdateres regelmæssigt baseret på en virksomheds kortsigtede forventninger til de næste par måneder.Dette har tendens til at resultere i relativt små forskelle mellem målet og det faktiske overskud.

Endnu et andet alternativ er formelbaseret. Denne tilgang, kendt som cost-volume-profit-analyse (eller CVP-analyse), er baseret på følgende beregning:

  1. Multiplicer det forventede antal enheder, der skal sælges med deres forventede bidragsmargen for at nå frem til den samlede bidragsmargen for perioden.

  2. Træk det samlede beløb af forventede faste omkostninger for perioden.

  3. Resultatet er målfortjenesten.

En hel del modellering kan udføres ved hjælp af denne enkle beregning. For eksempel kan den modificeres til følgende variabler:

  • Juster bidragsmarginen pr. Enhed og solgte enheder baseret på en forventet salgsfremme.

  • Ændr det samlede omkostningsomkostning og bidragsmargenen pr. Enhed for virkningerne af outsourcing af produktionen.

  • Ændr bidragsmargenen for virkningerne af at skifte til et just-in-time produktionssystem.

Konceptet med målfortjeneste er yderst nyttigt til pengestrømsplanlægning (en gang modificeret til omtrentlig pengestrøm) såvel som til planlægning af resultatbaserede bonusser og til afsløring af forventede resultater til investorer og långivere. Hvis der konstant er en stor ugunstig variation mellem målet og den faktiske fortjeneste, kan det være nødvendigt at undersøge det system, der bruges til at udlede målfortjenesten, og udlede en mere konservativ budgetteringsmetode. Den værste situation er, når alt for optimistiske måloverskud løbende frigives til investeringssamfundet, som til sidst mister troen på ledelsens evne til at imødekomme sine egne fremskrivninger.