Organisatoriske omkostninger

Organisatoriske omkostninger er de afholdte omkostninger, der vedrører opsætningen af ​​en virksomhed. Organisatoriske omkostninger inkluderer følgende:

  • Undersøgelsesomkostningerne forbundet med en gennemgang af potentielle markeder

  • Uddannelse af medarbejdere i deres nye opgaver

  • Juridiske omkostninger til oprettelse af vedtægter og vedtægter (for et selskab)

  • Juridiske omkostninger til oprettelse af en partnerskabsaftale (for et partnerskab)

  • Indgivelsesgebyrer til den gældende statsregering

  • Omkostninger ved organisatoriske møder

Omkostninger, der ikke betragtes som organisatoriske omkostninger, inkluderer omkostninger til forskning og eksperiment og omkostninger forbundet med udstedelse eller salg af aktier.

Organisatoriske omkostninger afholdes, når et datterselskab oprettes, så disse omkostninger kan afholdes gentagne gange i løbet af et moderselskabs levetid.

Afhængig af de gældende skatteregler kan det være muligt at aktivere organisatoriske omkostninger, i hvilket tilfælde de afskrives afgiftsmæssigt over en periode. Men hvis de afholdte omkostninger er uvæsentlige, er det mere effektivt at opkræve disse omkostninger til omkostningerne, når de afholdes.