Ordinære aktier

Almindelig aktie er en ejerandel i et selskab, der giver indehaverne stemmeret på aktionærmøder og mulighed for at modtage udbytte. Hvis selskabet afvikles, modtager almindelige aktionærer deres andel af likvidationsprovenuet, efter at alle kreditorer og foretrukne aktionærer er blevet betalt. Dette lave niveau for likvidationspræference kan udgøre en fare for tabte midler, når en investor ejer den fælles aktie i en virksomhed, der er i økonomiske vanskeligheder. Men hvis en virksomhed er meget rentabel, tilfalder de fleste fordele de almindelige aktionærer.

I mange stater kræver lovgivning, at der tildeles en pålydende værdi til hver aktie af almindelig aktie. Pari-værdi er teknisk den lovlige pris, hvorunder en aktie ikke kan sælges. I virkeligheden sættes pålydende værdi rutinemæssigt til det mindst mulige beløb og er ikke engang krævet i nogle staters inkorporeringslove. Således er pålydende værdi irrelevant i de fleste tilfælde.

Dollarbeløbet af almindelig aktie indregnet af en virksomhed er angivet i kapitalandelen i selskabets balance. Mængden af ​​almindelig aktie, som en virksomhed registrerer, er opdelt mellem den almindelige aktiekonto og den yderligere indbetalte kapitalkonto; det samlede registrerede antal svarer til den pris, som selskabet solgte aktier til sine investorer.