Pålidelighedsprincip

Pålidelighedsprincippet er begrebet kun at registrere de transaktioner i regnskabssystemet, som du kan verificere med objektiv dokumentation. Eksempler på objektive beviser er:

  • Købskvitteringer
  • Annullerede checks
  • Kontoudtog
  • Obligationer
  • Vurderingsrapporter

Bemærk, at eksemplerne her er af dokumenter genereret af andre enheder (kunder, leverandører, værdiansættelseseksperter og banker). Da de er tredjeparter, anses dokumenter leveret af dem for at være af højere værdi som objektiv dokumentation end dokumenter oprettet internt.

Pålidelighedsprincippet er særligt vanskeligt at imødekomme, når du registrerer en reserve, f.eks. En lagerbeholdningsreserve, en salgsafkastreserve eller en godtgørelse for tvivlsomme konti, da disse reserver i det væsentlige er meningsbaserede. I disse tilfælde er det især vigtigt at retfærdiggøre dine handlinger med en detaljeret analyse af årsagerne til reserven. Dette er ofte baseret på verificerbar historisk erfaring med lignende transaktioner, og som du forventer at blive gentaget i fremtiden.

Fra et praktisk perspektiv registreres kun de transaktioner, som en revisor med rimelighed kunne forventes at kontrollere via normale revisionsprocedurer.

Lignende vilkår

Pålidelighedsprincippet er også kendt som objektivitetsprincippet.