Realiseringsgrad

Realiseringsgraden er andelen af ​​fakturerbare timer ved standard faktureringssatser til det beløb, der faktisk faktureres til klienter. For eksempel er en advokats standardpris $ 300 / time, og hun arbejder 140 fakturerbare timer om en måned. Således er hendes månedlige fakturering til hendes standardpris $ 42.000. Partneren fakturerer dog kun $ 40.000, hvilket er en realiseringsgrad på 95,2% (beregnet som $ 40.000 faktureret divideret med $ 42.000 til standardpriser).

En lav realiseringsgrad har direkte og negativ indflydelse på virksomhedens rentabilitet, da dens indtægter reduceres. En lav realiseringsgrad kan skyldes følgende faktorer:

  • Juniormedarbejdere har tendens til at være mindre effektive, så færre af deres timer faktureres.
  • Klienter lægger pres for at holde de samlede faktureringer lave.
  • Der er en misforståelse med hensyn til omfanget af det arbejde, der skal udføres.

Realiseringsgraden kan rapporteres af den enkelte, partner, kontor eller praksisgruppe.