Betinget leje

Betinget leje er en lejebetaling, der varierer med det fremtidige beløb for en bestemt faktor, der ikke er relateret til tid. Betinget leje er normalt baseret på lejers fremtidige leje eller fortjeneste. Det er ikke en fast lejebetaling, som det ofte er tilfældet med lejearrangementer.