Eksekveringsomkostninger

En eksekveringsomkostning er enhver udgift, der ikke er inkluderet i de minimale løbende betalinger i forbindelse med en lejekontrakt. Lejeren godtgør udlejeren for alle udførelsesomkostninger, der er afholdt af udlejeren. Eksempler på udførelsesomkostninger er ejendomsskatter, forsikrings- og vedligeholdelsesomkostninger.