Værdipapirregnskab

Regnskabet for værdipapirer afhænger af klassificeringen af ​​hvert værdipapir. Vi bemærker i de følgende afsnit den separate bogføring, der anvendes til salg, holdes til løbetid og handler med værdipapirer.

Fås til salg Securities Accounting

Hvis en virksomhed har investeret i gældsværdipapirer eller kapitalandele, der er klassificeret som værdipapirer, der er tilgængelige for salg, og hvis aktierne har dagsværdier, der let kan bestemmes, skal virksomheden registrere deres dagsværdier i regnskabet. Endvidere skal du udelukke urealiserede kapitalgevinster og -tab fra resultatet eller i stedet registrere dem i anden totalindkomst, indtil de realiseres (det vil sige ved at sælge værdipapirerne).

Hvis en virksomhed afdækker et værdipapir, der er tilgængeligt for salg, med en dagsværdisikring, skal den tilknyttede kapitalgevinst eller -tab indregnes i resultatet i den periode, hvor sikringen er aktiv.

F.eks. Køber Hilltop Corporation $ 35.000 af aktier, som den derefter klassificerer som tilgængelig til salg. Efter en måned reducerer markedsprisen på værdipapirerne investeringsværdien til $ 33.000. I den anden måned øger en ændring i markedsprisen investeringsværdien til $ 36.000, hvorefter Hilltop sælger værdipapirerne. Hilltop opretter følgende journalpost for at registrere faldet i værdi efter en måned: