Modenhedsværdi

Forfaldsværdi er det skyldige beløb, der skal betales til indehaveren af ​​en finansiel forpligtelse fra forfaldstidspunktet for forpligtelsen. Udtrykket refererer normalt til den resterende hovedbalance på et lån eller en obligation. I tilfælde af et værdipapir er løbetidsværdien den samme som pari-værdien.