Securitisering

Securitisering er den procedure, der anvendes til at omdanne illikvide aktiver til værdipapirer. Et eksempel på securitisering er, når en gruppe af realkreditlån bundles sammen i en aktivpulje, der bruges som sikkerhed ved udstedelse af pantepapirer. Disse værdipapirer sælges derefter til investorer. Den samme fremgangsmåde kan bruges til kreditkortgæld eller generelle tilgodehavender fra salg. Hensigten bag securitisering er at øge likviditeten på markedet og samtidig reducere risikoen for de oprindelige långivere, som nu kan aflade denne risiko til eksterne investorer.

Den underliggende aktivpulje kan opdeles på flere måder, så en tranche kan have en højere afkast, en højere risikoprofil, mens en anden tranche har en lavere afkast, en lavere risikoprofil. Disse underafdelinger bruges til at skabe værdipapirer med forskellige profiler, der vil appellere til forskellige grupper af investorer.