Udløbne omkostninger

En udløbet omkostning er en omkostning, der er indregnet som en omkostning. Dette sker, når en virksomhed bruger fuldt ud eller modtager fordel af en pris (sommetider resulterer i generering af indtægter). En udløbet pris kan også fortolkes som et aktivs samlede værditab. En omkostning, for hvilken en del stadig registreres som et aktiv, og en del er indregnet som en omkostning, kan betragtes som en delvist udløbet omkostning.

For eksempel bruger et firma $ 10.000 på at erhverve produktkataloger, som det registrerer som en forudbetalt udgift i januar. Det uddeler katalogerne under en messe i marts, på hvilket tidspunkt det opkræver $ 10.000 til marketingomkostninger. $ 10.000 bliver en udløbet pris i marts.

Som et andet eksempel betaler et firma $ 100 for kontorartikler i juni. Skønt leverancerne muligvis ikke bruges i flere måneder, er det ikke værd at regnskabspersonalet bruger tid til at indregne en så lille pris over flere rapporteringsperioder. I stedet opkræves $ 100 som udgifter, hvilket betyder, at det er en udløbet pris i juni.