Partnerskabsartikler

Partnerskabsartikler er inkluderet i en formel aftale mellem deltagerne i en forretningsenhed, der ønsker at kombinere deres kapital og arbejdskraft. Artiklerne kan adressere en række spørgsmål, såsom:

  • Mængden af ​​kapitalbidrag, der skal foretages af hver part

  • De omstændigheder, hvorunder argumenter kan underkastes voldgift

  • De omstændigheder, hvorunder partnere kan udvises

  • De omstændigheder, hvorunder partnerskabsinteresser kan sælges eller overføres

  • De pligter, der tildeles hver partner

  • Partnerskabets primære forretningssted

  • Navnet på forretningsenheden

  • Forholdet mellem overskud og tab, der skal tildeles hver partner