Definition af priseffektivitet

Priseffektivitet er begrebet, at den pris, som et aktiv sælges til, allerede skal afspejle al offentlig information om udbud og efterspørgsel, der vedrører det. En variation i konceptet siger, at ændringer i disse oplysninger afspejles øjeblikkeligt i markedsprisen, mens endnu en version angiver, at prisen allerede afspejler information, der er både offentligt og privat tilgængelig. Konceptet indebærer, at det ikke burde være muligt for en investor konsekvent at tjene merafkast.

Realistisk set kan købere og sælgere acceptere priser, der adskiller sig fra den perfekte information om et aktiv, der angiver, at prisen skal være, hvilket antyder, at priseffektivitet er et ufuldkommen koncept. Det forekommer således sandsynligt, at priseffektivitet kan blive skæv af faktorer som:

  • Parternes relative behov for en transaktion for at købe eller sælge et aktiv. For eksempel kan sælgeren være desperat efter kontanter, og det vil derfor betale en pris, der er lavere, end markedet antyder er rimelig.

  • Aktivets opfattede kvalitative tilstand. Sælgeren mener typisk, at et aktiv er i bedre stand end køberen, så sælgeren ønsker en højere pris, end køberen er villig til at betale.

I betragtning af disse variationer i konceptet bør priseffektivitet betragtes som mere teoretisk end et helt realistisk koncept.