Markedsprisdefinition

Markedsprisen betragtes generelt som den pris, som et aktiv kan købes eller sælges til. Der er flere variationer på konceptet afhængigt af den sammenhæng, det bruges i. De alternative definitioner er:

  • Værdipapirer, der handles på en børs . Hvis der handles gæld eller aktier på en børs, betragtes deres markedspris som den sidste pris, som de blev solgt til.

  • Værdipapirer, der handles i håndkøb . Hvis der handles gælds- eller aktiepapirer i det over-the-counter marked, betragtes deres markedspris som et interval, der er afgrænset af deres aktuelle købs- og salgspriser.

  • Materielle goder . Markedsprisen for håndgribelige varer betragtes som den pris, som varer kan sælges i armlængdetransaktioner mellem ikke-forretningsmæssigt forbundne parter på et aktivt marked. En markedspris anses ikke for at være resultatet af et tvangssalg, hvor sælgeren ikke har tilstrækkelig tid til at kontakte alle mulige bydende eller opnå et komplet udvalg af bud.

Markedsprisen er af betydelig interesse set ud fra et regnskabsperspektiv, fordi den kan bruges til at registrere omkostningerne ved visse transaktioner. Det bruges også som et sammenligningsværktøj; hvis den registrerede kostpris for et aktiv er højere end dets markedspris, kan regnskabsregler kræve, at aktivets registrerede kostpris reduceres til dets markedspris eller en justeret version af markedsprisen.

Lignende vilkår

Markedspris er også kendt som markedsværdi.