Lagerregistrering

Lagerregistrering er processen med at registrere en virksomheds lager til salg til offentligheden. I USA kræver dette arkivering af registreringsdokumenter til Securities and Exchange Commission (SEC), hvilket kan være en dyr og langvarig proces. I mangel af en aktieregistrering kan aktier, der sælges til investorer, ikke videresælges til tredjemand, undtagen på et begrænset grundlag i henhold til SEC's regel 144.

I betragtning af de betydelige omkostninger ved en lagerregistrering bruger mange enheder i stedet registreringsfritagelser, såsom regel A.