Interesse

Renter er omkostningerne ved midler, der lånes ud til en enhed af en långiver. Disse omkostninger udtrykkes normalt som en procentdel af hovedstolen på årsbasis. Renter kan beregnes som simpel rente eller sammensat rente, hvor sammensat rente resulterer i et højere afkast til investoren. Afhængig af skattelovgivningen for den gældende offentlige enhed er renteudgifter fradragsberettiget for en låntager.

Rentekonceptet kan også henvise til kapitalandele fra en investor i en forretningsenhed.