Konsolideret balance

En konsolideret balance præsenterer den finansielle stilling for en tilknyttet koncern. Resultatet er en balance, der viser gruppens aktiver, passiver og egenkapital, som om de var et enkelt firma. Dette dokument præsenteres normalt som en del af et komplet sæt koncernregnskaber. Når der udarbejdes en konsolideret balance, fjernes transaktioner mellem virksomheder for at forhindre, at konti opblæses gennem dobbelt optælling.