Kondenseret balance

En kondenseret balance er en oversigt over ændringer i den økonomiske stilling, der præsenteres i et meget aggregeret format. Denne præsentationsform kan bruges i kombination med et komplet sæt af sammenfattede regnskaber, når hensigten er at præsentere kun højdepunkterne i en virksomheds aktiver, passiver og egenkapital.