Ekstraordinære reparationer

Ekstraordinære reparationer er omfattende reparationer af maskiner med det formål at forlænge maskinens levetid. Omkostningerne ved disse reparationer skal medtages i omkostningerne ved det faste aktiv, der blev repareret, og afskrives over aktivets reviderede resterende levetid. Fra et regnskabsperspektiv kan det være mere praktisk at registrere omkostningerne ved en ekstraordinær reparation som et separat anlægsaktiv, hvilket gør det lettere at forstå anlægsaktiverne.

En ekstraordinær reparation anses ikke for at være normal forebyggende vedligeholdelse, som kun har til formål at få maskiner til at nå den oprindeligt tilsigtede levetid. I stedet er en ekstraordinær reparation målrettet mod de dele af en maskine, der slides på den forventede aktivpensionsdato, så maskinen kan fortsætte med at fungere i en længere periode. Eksempler på ekstraordinære reparationer er et nyt tag til en bygning, en ny motor til en lastbil og istandsættelse af en parkeringsplads.

Hvis det beløb, der er brugt på en ekstraordinær reparation, er uvæsentligt, er det mere regnskabsmæssigt mere effektivt at opkræve omkostningerne til omkostningerne, når de afholdes, snarere end at justere optegnelserne over anlægsaktiver. Hvis det beløb, som maskinens levetid forlænges, er relativt lille (f.eks. Et par måneder), er det også mere effektivt bare at opkræve reparationsomkostningerne til omkostninger, når de afholdes.