Crossfoot

En crossfoot er en sammenfatning af kolonnetotalerne i en hovedbog. Hensigten med krydsfodring er at sikre, at alle kolonnetotaler sammenfattes til det samlede antal. Hvis ikke, er der en fejl i kolonnetotalerne eller den samlede sum, der skal rettes. Dette er et væsentligt redskab for revisoren for at sikre, at rapporter opsummeres korrekt.

Konceptet bruges også ved manuel verifikation af, at en nydesignet rapport fungerer som forventet. Crossfooting bekræfter, at de automatiske totalfunktioner i en rapport fungerer som forventet.