Definition af volatilitet

Hvad er volatilitet?

Volatilitet definerer både størrelsen og hyppigheden af ​​ændringer i prisen på et aktiv. Et aktiv anses for at være mere risikabelt, hvis det har et højt volatilitetsniveau, da dets værdiansættelse kan spredes over et betydeligt interval. Omvendt svarer en lav volatilitet til minimale eller moderate prisændringer over en periode. En option forbundet med et aktiv er mere værdifuld, når volatiliteten forbundet med aktivet er høj, da aktivindehaveren kan realisere en stor gevinst ved at vente på, at aktivets pris øges, og derefter købe det; forskellen mellem optionens udnyttelsespris og købsprisen maksimeres ved at gøre det. Et højt niveau af volatilitet betragtes som mindre gunstigt med hensyn til en pensionsportefølje, da slutværdien af ​​porteføljen kan være ekstremt vanskelig at forudsige.

Volatiliteten er baseret på aktivets historiske prisbevægelser og beregnes som standardafvigelsen for aktivprisen over en periode. Beta er et mål for volatilitet, da det måler volatilitet sammenlignet med et performance benchmark (typisk et større aktieindeks). Således betyder en beta på 1,2, at en aktivpris ændres 120% i forhold til en 100% prisændring i sammenligningsindekset, mens en beta på 0,8 betyder, at aktivprisen ændres 80% i forhold til en 100% prisændring i sammenligningsindeks.