Er udstyr et aktuelt aktiv?

Udstyr betragtes ikke som et aktuelt aktiv. I stedet klassificeres det som et langsigtet aktiv. Årsagen til denne klassificering er, at udstyr er udpeget som en del af kategorien anlægsaktiver i balancen, og denne kategori er et langsigtet aktiv; brugsperioden for et anlægsaktiv strækker sig over mere end et år. Denne klassificering af udstyr omfatter alle typer udstyr, herunder kontorudstyr og produktionsmaskiner.

Udstyr betragtes ikke som et aktuelt aktiv, selv når dets omkostninger falder under en virksomheds aktiveringsgrænse. I dette tilfælde opkræves udstyret blot i omkostningerne i den afholdte periode, så det vises slet ikke i balancen - i stedet vises det kun i resultatopgørelsen.

Når udstyr i kategorien anlægsaktiver forventes at blive solgt eller på anden måde bortskaffes inden for et år, klassificeres dets regnskabsmæssige værdi stadig som et langsigtet aktiv; selv i denne situation er det stadig ikke klassificeret som et aktuelt aktiv.

Hvis en virksomhed rutinemæssigt beskæftiger sig med køb og salg af udstyr, klassificeres disse varer i stedet som beholdning, hvilket er et aktuelt aktiv. For eksempel kan en distributør af kopimaskiner opretholde et stort antal kopimaskiner, som alle er klassificeret som beholdning.