Rapporteringsenhed

En rapporteringsenhed er et driftssegment i en virksomhed og er det niveau for rapportering, hvor en virksomhed tester for værdiforringelse.