Finansielt informationssystem

Et finansielt informationssystem er en organiseret tilgang til indsamling og fortolkning af information, som normalt er computeriseret. Et veldrevet finansielt informationssystem er vigtigt for en virksomhed, da ledere har brug for de resulterende oplysninger for at træffe beslutninger om, hvordan organisationen skal drives. Dette system kan bruges på mange måder, herunder følgende:

  • Sørg for, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til at betale for forpligtelser, når de forfalder til betaling

  • Brug overskydende midler til passende og med rimelighed likvide investeringer

  • Bestem hvilke kunder, produkter, produktlinjer og datterselskaber, der er mest og mindst rentable

  • Find flaskehalseområderne i virksomheden

  • Bestem det maksimale beløb, der sikkert kan uddeles til investorer i form af udbytte

  • Bestem den maksimale gældsbelastning, som organisationen kan opretholde

Der er en række måder, hvorpå man kan udtrække information fra et finansielt informationssystem, herunder strukturerede rapporter, der køres regelmæssigt, forholdsanalyser, kontantprognoser og hvad-hvis-analyser. Et rapportforfattermodul bruges til at konstruere de mere almindeligt anvendte rapporter, mens mindre hyppigt anvendte data downloades via et forespørgselssystem.