Revisionsstrategi

En revisionsstrategi sætter retningen, tidspunktet og omfanget af en revision. Strategien bruges derefter som en retningslinje, når der udvikles en revisionsplan. Strategidokumentet indeholder normalt en redegørelse for de vigtigste beslutninger, der er nødvendige for korrekt planlægning af revisionen. Revisionsstrategien er baseret på følgende overvejelser:

  • Forholdets karakteristika

  • Rapporteringsmål

  • Tidspunkt for revisionen

  • Kommunikationens art

  • Væsentlige faktorer i styringen af ​​engagementsteamets indsats

  • Resultaterne af foreløbige engagementaktiviteter

  • Den viden, der er opnået ved andre engagementer

  • Arten, timingen og omfanget af ressourcer til rådighed til engagementet

Revisionsstrategien kan være relativt kort for revisionen af ​​en mindre enhed, måske i form af et kort notat. Hvis der er uventede ændringer i betingelser eller resultatet af revisionshandlinger, kan det være nødvendigt at ændre revisionsstrategien. Hvis der er en ændring, skal årsagerne til ændringen angives i den ledsagende dokumentation.

Revisionsplanen er meget mere detaljeret end strategidokumentet, da planen angiver arten, tidspunktet og omfanget af de specifikke revisionsprocedurer, der skal udføres af revisionsteamet.