Afvigelse af markedsandele

Markedsandelsafvigelse viser virkningen af ​​en ændring i markedsandelen på en virksomheds fortjeneste. Disse oplysninger kan være kritiske, når de vurderer de markedsførings- og andre omkostninger, der afholdes for at skabe og opretholde en stigning i markedsandele. Hvis markedsføringsomkostningerne ikke er for høje, og den potentielle fortjeneste forbundet med en stigning i markedsandelen er betydelig, kan det give mening at forfølge en udvidelse af markedsandelen. Beregningen af ​​markedsandelsafvigelse er som følger:

(Faktisk markedsandel% - Budgetteret markedsandel%) x Samlet marked i enheder x Fortjenstmargen / enhed

Der er nogle problemer med at træffe beslutninger baseret på markedsandelsafvigelsen. For eksempel:

  • Konkurrenter kan reagere kraftigt på et forsøg på at vinde markedsandele, hvilket resulterer i højere omkostninger eller lavere fortjenstmargener

  • Det kan være vanskeligt at estimere mængden af ​​markedsandel, der opnås ved øget markedsføring