Værdiansættelseskonto

En værdikonto er parret med en aktiv- eller passivkonto og udligner værdien af ​​aktiverne eller passiverne på den parrede konto. Resultatet af denne kontoparring er en nettosaldo, som er den regnskabsmæssige værdi af det underliggende aktiv eller forpligtelse. Udtrykket "værdiansættelse" er en mindre anvendt sætning, der har samme betydning som kontrakontokonceptet. Eksempler på værdiansættelseskonti er:

  • Godtgørelse for tvivlsomme konti (parret med kontoen til handelskonti)

  • Tillæg for forældet beholdning (parret med lagerkontoen)

  • Akkumuleret afskrivning (parret med de forskellige anlægsaktivkonti)

  • Rabat på obligationer, der skal betales (parret med obligationen, der skal betales)

  • Præmie på obligationer, der skal betales (parret med obligationen, der skal betales)

Værdiansættelseskontokonceptet er nyttigt til at estimere eventuelle reduktioner i værdierne på aktiver eller passiver inden en mere endelig transaktion, der med et fast resultat etablerer en reduktion.

Værdiansættelseskonti bruges kun i periodiseringsregnskab. De bruges ikke i kontantbasis.

Lignende vilkår

En vurderingskonto er også kendt som en værdiansættelsesreserve eller kontrakonto.