tildeling

En tildeling er en metodisk fordeling af en ressource til flere enheder. For eksempel, når et selskab sælger aktier, og der er for mange ordrer på aktierne, distribueres de aktier, der stilles til rådighed til salg, til investorer på tildelingsbasis. Tilsvarende udstedes de supplerende aktier til eksisterende investorer under et tildelingssystem, der er baseret på deres eksisterende aktiebeholdning, når der er en aktiesplit. Et andet eksempel vedrører budgetterede midler, hvor midler tildeles forslag til kapitaludgifter baseret på en analyse af det økonomiske afkast, der genereres af hvert af forslagene.