Konstruktivt udbytte

Et konstruktivt udbytte er en betaling foretaget af et selskab til en aktionær, der ikke klassificeres af selskabet som et udbytte. Af skattemæssige hensyn betragtes disse betalinger som udbytte og beskattes som sådan. Denne situation opstår oftest i mindre organisationer med få aktionærer, hvor der er løbende interaktioner mellem enheden og aktionærerne. For eksempel:

  • En aktionær ejer bygningen, hvor et selskab er beliggende, og opkræver husleje til virksomheden til en over markedsrente. Den del af disse lejebetalinger, der overstiger markedsprisen, kan fortolkes som et konstruktivt udbytte.
  • Et firma betaler en medarbejder / aktionær en løn over markedet. Den overskydende del kan klassificeres som et konstruktivt udbytte.

Virksomheden kan ikke kræve et fradrag for forretningsomkostninger for størrelsen af ​​disse konstruktive udbytter. Dette betyder, at selskabets skattepligtige indkomst stiger. Forøgelsen af ​​den skattepligtige indkomst for aktionæren betyder, at aktionæren nu vil have en større skattepligt end tidligere.