Kanalfyldning

Kanalfyldning er den praksis at sende flere varer til distributører og kunder, end de i øjeblikket har brug for. En sælger deltager i denne praksis for kunstigt at øge sit rapporterede salg og fortjeneste og derved bedrage enhver, der læser sine årsregnskaber. Et kortsigtet resultat af denne praksis kan være et boost i en sælgers aktiekurs, eller måske får ledelsesteamet en præstationsbaseret bonus. Kanalfyldning har følgende negative virkninger:

  • Kunder er muligvis blevet lovet ret til at returnere de købte overskydende beløb, så sælgeren oplever øget salgsafkast. Hvis disse returneringer finder sted måneder efter skibsdatoen, kan varerne inden da være forældede eller beskadigede og kan derfor ikke videresælges.

  • Kunder er muligvis blevet lovet usædvanligt lange betalingsbetingelser, hvilket betyder, at sælgeren skal pådrage sig en større arbejdskapitalforhøjelser for at understøtte stigningen i tilgodehavender.

  • Sælgeren kan have øget sin produktionskapacitet for at fremstille det øgede antal enheder, hvorefter dets kapacitetskrav sandsynligvis vil falde, indtil de overskydende enheder er absorberet af markedet. Resultatet er en længere periode med produktionsoverkapacitet.

Kort fortalt fremskynder kanalstop anerkendelsen af ​​salg og fortjeneste, der normalt ville være blevet indregnet i fremtidige perioder, hvilket effektivt reducerer salget og fortjenesten i de senere perioder.