Tab ved værdiforringelse

Et nedskrivning er en indregnet reduktion i den regnskabsmæssige værdi af et aktiv, der udløses af et fald i dagsværdien. Når dagsværdien af ​​et aktiv falder til under dets regnskabsmæssige værdi, afskrives forskellen. Regnskabsmæssig værdi er anskaffelsesprisen for et aktiv fratrukket efterfølgende afskrivninger og nedskrivninger.

Nedskrivninger indregnes normalt ikke for aktiver med lave omkostninger, da det ikke er værd at bruge regnskabsafdelingens tid til at foretage nedskrivningsanalyser for disse poster. Således er værdiforringelsestab normalt begrænset til høje omkostningsaktiver, og størrelsen af ​​disse tab kan være tilsvarende stort.