Akkumuleret anden totalindkomst

Akkumuleret anden totalindkomst er en hovedkontokonto, der klassificeres inden for egenkapitalafsnittet i balancen. Det bruges til at akkumulere urealiserede gevinster og urealiserede tab på de linjeposter i resultatopgørelsen, der er klassificeret inden for den anden kategori totalindkomst. En transaktion er urealiseret, når den endnu ikke er afviklet. Således, hvis du investerer i en obligation, registrerer du gevinst eller tab til dagsværdien i anden totalindkomst, indtil obligationen sælges, på hvilket tidspunkt gevinsten eller tabet vil blive realiseret.

De urealiserede gevinster og tab, der kan aggregeres til den akkumulerede anden totalindkomstkonto, inkluderer:

  • Urealiserede kapitalgevinster eller -tab på investeringer, der er klassificeret som tilgængelige for salg

  • Omregningsgevinster eller -tab i fremmed valuta

  • Pensionsordningens gevinster eller tab

  • Forudgående pensionsomkostninger eller kreditter

Når en gevinst eller et tab er realiseret, flyttes det ud af den akkumulerede anden totalindkomstkonto og vises i stedet inden for de linjeposter, der opsummeres til nettoindkomst. Realiseringen af ​​gevinst eller tab skifter således effektivt det relaterede beløb fra den akkumulerede anden totalindkomstkonto til den tilbageholdte indtjeningskonto. Dette betyder, at en investor kan bruge akkumuleret anden totalindkomstinformation til bedre at forstå arten af ​​gevinster og tab, der i sidste ende vises i nettoindkomsten.

Et eksempel på præsentation af akkumuleret anden totalindkomst i egenkapitalafsnittet er: