Fortjeneste pr. aktie

Indtjening pr. Aktie repræsenterer den del af virksomhedens indkomst, der er tilgængelig for indehaverne af dets almindelige aktier. Foranstaltningen overvåges nøje af investorer, der bruger den til at estimere en virksomheds resultater.

Formlen for indtjening pr. Aktie er en virksomheds nettoindkomst minus eventuelt udbytte på præferenceaktier divideret med antallet af udestående almindelige aktier. Antallet af udestående aktier udtrykkes almindeligvis som det vægtede gennemsnitlige antal udestående aktier i rapporteringsperioden. Formlen er:

(Nettoindkomst - Foretrukket aktieudbytte) ÷ Antal udestående almindelige aktier

For eksempel rapporterer en virksomhed $ 100.000 i nettoindkomst. Enheden udstedte også $ 20.000 som udbytte til indehaverne af dens foretrukne aktie. Det vejede gennemsnitlige antal udestående almindelige aktier i perioden var 1.000.000. Beregningen af ​​dens indtjening pr. Aktie er som følger:

($ 100.000 Nettoindkomst - $ 20.000 Foretrukne udbytter) ÷ 1.000.000 Udestående almindelige aktier

= $ 0,08 indtjening pr. Aktie

Fortyndet indtjening pr. Aktie udvider konceptet med basisindtjening pr. Aktie ved også at medtage effekterne af konvertering af konvertible instrumenter og udestående aktietegningsoptioner (hvilket reducerer indtjeningsbeløbet pr. Aktie). Hvis en virksomhed har udstedt et stort antal af disse konvertible instrumenter, kan mængden af ​​udvandet indtjening pr. Aktie være væsentligt mindre end basisindtjeningen pr. Aktie.

Konceptet indtjening pr. Aktie kan udvides til også at beregne den procentvise ændring i indtjening pr. Aktie over tid, hvilket giver investorerne et bedre overblik over, hvordan de trender. Foranstaltningen er også nyttig til at sammenligne resultaterne af virksomheder, der har forskellige størrelser, da deres resultater reduceres til en fælles målestok.

Indtjening pr. Aktiekoncept er af en vis værdi for investoren, men det ignorerer flere andre faktorer, såsom:

  • Effektiviteten, hvormed en virksomhed bruger kapital til at finansiere sine aktiviteter

  • Udsigterne for fremtidigt salg af sine produkter

  • Tendenser i sine udgifter over tid

  • Værdien af ​​de immaterielle aktiver, der genereres af en virksomhed, såsom dens brandingindsats

Derfor bør investoren betragte indtjening pr. Aktie som blot en af ​​flere faktorer, der skal overvejes, når han vurderer en virksomhed.