Regnskabskontrol

Regnskabskontrol er den måde, hvorpå processer er konfigureret til at styre risiko inden for en organisation. Målene med regnskabskontrol er at:

  • Vagter mod tab af aktiver

  • Sørg for, at årsregnskabet repræsenterer en virksomheds økonomiske resultater, position og pengestrømme

  • Sørg for, at målene nås på en effektiv og effektiv måde

  • Sørg for, at love og regler følges

Systemet med regnskabskontrol kan indeholde snesevis eller hundreder af separate kontrolaktiviteter, der er beregnet til at arbejde inden for en virksomheds specifikke karakteristika. Således er en regnskabskontrol for en producent forskellig fra en distributørs og detailhandlers, selvom alle tre virksomheder muligvis opererer inden for samme branche.