Aktuelt forhold

Det aktuelle forhold måler en organisations evne til at betale sine regninger på kort sigt. Det er et fælles mål for en virksomheds kortsigtede likviditet. Forholdet bruges af analytikere til at afgøre, om de skal investere i eller låne penge til en virksomhed. For at beregne det aktuelle forhold divideres summen af ​​alle kortfristede aktiver med summen af ​​alle kortfristede forpligtelser. Formlen er:

Omsætningsaktiver ÷ Kortfristede forpligtelser = Aktuelt forhold

For eksempel ønsker en leverandør at lære om den økonomiske tilstand af Lowry Locomotion. Leverandøren beregner det nuværende forhold for Lowry for de sidste tre år: