Retfærdig titel

En rimelig titel er retten til brug og nydelse af aktiver. Begrebet henviser ofte til at have en økonomisk interesse i en ejendom, selvom ejendomsretten til den ejes af en anden part. Denne situation opstår oftest i en trust, hvor kuratoren har ejendomsret til trusten indtil et senere tidspunkt, hvor ejendommen overføres til en eller flere modtagere. I tillidsperioden har administratoren ejendomsretlig ejendom, mens modtagerne har en retfærdig titel på ejendommen. Som sådan har modtagerne ret til enhver gevinst i værdi udløst af værdiansættelse af ejendommen i tillidsperioden.

Som et andet eksempel på en rimelig titel kan en ejendomsinvestor have en retfærdig ejendom i en ejendom, men ikke en juridisk titel, som ejes af den part, der købte ejendommen på investorens vegne.