Definition af omkostningsoverskridelse

En omkostningsoverskridelse er det beløb, hvormed de faktiske udgifter overstiger det planlagte beløb. En omkostningsoverskridelse kan forekomme af følgende grunde:

  • Projektets omfang blev udvidet under projektet uden en tilstrækkelig stigning i de planlagte omkostninger.

  • Det oprindelige skøn over omkostningerne var mangelfuld.

  • De oprindelige planlagte omkostninger var for lave.

  • Projektledelsesteamet var uerfaren.

  • Virksomheden havde ikke tilstrækkelig tilsyn med de faktiske udgifter.

  • Projektgruppen havde et lavt produktivitetsniveau.

Omkostningsoverskridelser er almindelige i store projekter, såsom infrastruktur- og informationsteknologiprojekter.