Autoriseret kapitalbeholdning

Autoriseret kapital er det maksimale antal aktier, som et selskab lovligt har lov til at udstede. Denne begrænsning gælder for både almindelig lager og foretrukken bestand. Antallet af autoriserede aktier er oprindeligt angivet i et selskabs vedtægter og kan forøges derefter, hvis et flertal af aktionærerne godkender ændringen. Antallet af autoriserede aktier holdes normalt relativt højt, så ledelsen har mulighed for at sælge yderligere aktier til investorer med kort varsel.

Antallet af autoriserede aktier er beskrevet i et selskabs årsregnskab.