Ekstraordinær gevinst

En ekstraordinær gevinst er en gevinst, der skyldes en forretningstransaktion, der har følgende egenskaber:

  • Transaktionen anses for at være yderst usædvanlig

  • Transaktionen bør kun forekomme sjældent

  • Transaktionen skyldes ikke driftsaktiviteter

En ekstraordinær gevinst rapporteres som en separat linjepost i resultatopgørelsen fratrukket skat og efter driftsresultatet. Ved at gøre dette kan virkningen af ​​gevinsten på de rapporterede økonomiske resultater og økonomiske stilling forstås tydeligere.

Ekstraordinære gevinster rapporteres meget sjældnere end ekstraordinære tab, da virksomheder har et incitament til at medtage gevinsterne i deres driftsresultat for at få deres resultater til at se bedre ud. Omvendt er der et incitament til at udelukke ekstraordinære tab fra driftsresultatet, også for at få virksomhedens resultater til at se bedre ud.

Hvis en ekstraordinær gevinst er uvæsentlig for de økonomiske resultater af en virksomhed, er det normalt acceptabelt at samle gevinsten i andre linjeposter i resultatopgørelsen.

Klassificeringen af ​​en transaktion som en ekstraordinær gevinst er ikke længere tilladt i henhold til GAAP og har aldrig været tilladt i henhold til IFRS (hvor den i stedet formodes at være inkluderet i driftsresultatet).