Uklar kontrol

En uklaret check er en check, der endnu ikke er betalt af banken, som den blev trukket på. En sådan check er allerede registreret af betalingsmodtageren og præsenteret for banken. Der er en clearingcyklus, som derefter skal gennemføres, der varer flere dage. I løbet af clearingcyklussen præsenterer betalingsmodtagerens bank checken for betalers bank, som derefter videresender det kontante beløb, der er angivet på checken, til betalingsmodtagerens bank. Under clearingcyklussen har betalingsmodtageren ikke brug af kontanterne.

Lignende vilkår

En uklaret check er også kendt som en udestående check.