Bruttoprisemetode

Bruttoprisemetoden involverer registrering af et køb til dets bruttopris, når det først registreres i en organisations gældssystem. Antagelsen bag brugen af ​​denne metode er, at det gældspersonale ikke tager rabatter ved tidlig betaling. Når få leverandører tilbyder disse rabatter, er det mere effektivt at anvende bruttoprisemetoden, da der ikke kræves yderligere indtastning for at dokumentere en skyld. Men hvis mange leverandører tilbyder rabatter, og disse rabatter tages, er det mere fornuftigt at bruge nettemetoden, hvor køb oprindeligt registreres med den tilhørende rabat på tidlig betaling.

For eksempel modtager en virksomhed en leverandørfaktura på $ 500, som indeholder en rabat på $ 20, hvis betaling foretages inden for 10 dage efter fakturadatoen. Under bruttoprisemetoden er posteringen en $ 500-debet til den relevante udgifts- eller aktivkonto og en $ 500-kredit på gældskonti. Hvis regnskabsføreren senere beslutter at tage rabatten ved tidlig betaling, er der behov for en yderligere post for at registrere $ 20-rabatten.