Nærtstående part

En nærtstående part er relateret til en enhed, hvis en af ​​følgende situationer gælder for den:

  • Associate . Partiet er en associeret virksomhed.

  • Fælles kontrol . Parten er direkte eller indirekte enten under fælles kontrol med virksomheden eller har betydelig eller fælles kontrol over virksomheden.

  • Familiemedlem . Partiet er et nært familiemedlem af en person, der er en del af nøgleledelsespersonalet eller som kontrollerer enheden. Et nært familiemedlem er en persons hjemmepartner og børn, børn af den indenlandske partner og afhængige af individet eller individets indenlandske partner.

  • Individuel kontrol . Partiet kontrolleres eller påvirkes væsentligt af et medlem af nøgleledelsespersonalet eller af en person, der kontrollerer enheden.

  • Joint venture . Partiet er et joint venture, hvor virksomheden er en venture-partner.

  • Nøglehåndtering . Partiet er medlem af en virksomheds eller dets moders nøglepersoner.

  • Plan efter ansættelse . Partiet er en ydelsesplan efter ansættelse for enhedens medarbejdere.

Disse krav er afledt af internationale standarder for finansiel rapportering.